Mô tả

Phu kiện tấm ốp lam sóng gồm nẹp V góc dương và nẹp V góc âm, kích thước sản phẩm 25 x 25mm và 35 x 35mm ,30 x 40mm , 50 x 50mm

Ứng dụng: là phụ kiện đồng bộ màu tấm dùng để kết thúc cạnh tấm, cạnh cột, nẹp cổ trần, nẹp kết thúc đầu cột, chân cột…